درآمد منفعل

چهار راه برای کسب درآمد منفعل

همان‌طور که پیش از این بحث کرده‌ایم، ایجاد یک منبع درآمد منفعل مزایای زیاد و معایب اندکی دارد. پیش از آن که به طور کامل برای تأمین مخارج زندگی خود به درآمد منفعل روی آورید […]

DETAIL

درآمد منفعل: خوب یا بد؟

همان‌طور که از نام آن مشخص است، درآمد منفعل از طریق فعالیت‌های غیرفعال به دست می‌آید. درآمد حاصل از اجاره دادن خانه، سود حاصل از تجارت‌هایی که به دخالت مستقیم مالک نیاز ندارند، سود به […]

DETAIL
بستن